Presentation

Örat mot det röda nedan.
Ögat mot det blåa ovan.
Foten i det gröna mellan.
Handen mot det slutna hjärtat.
Hjärtat mot den öppna handen.
Läppen i den spruckna stranden.
Randen i den spruckna läppen.

Välkommen till MK Förlags webbplats!

MK Förlag är ett hobbyföretag, som med en utgivningstakt på någon bok eller några böcker om året är ett av Sveriges minsta bokförlag. Det finns dock bokförlag som är ännu mindre!

För aktuellt program för Litterära tisdagar, klicka på "Program" i menyn till vänster. Det finns också arkiv med korta referat av alla litterära tisdagar, bland annat upplästa texter, bilder, kommentarer och citat ur gästboken.

Förutom huvuddomänen du just nu är på finns två underdomäner: ordbok.mkforlag.com och software.mkforlag.com. Klicka på "Underdomäner" längst upp på sidan för att få mer information.

To go to the English version of this website, click on "In English" at the top of the page.

Jag vill här också nämna att den första raden i dikten ovan – Örat mot det röda nedan – anspelar på den första raden – "Från det Stora Ovan lade hon sitt öra mot det Stora Nedan" – samt de två följande nästan identiska raderna i den sumeriska myten om gudinnan Inannas nedstigning till underjorden, nedtecknad cirka 1750 f.Kr.

Om den här webbplatsen

När MK Förlag grundades 1985 var huvudsyftet att ge ut böcker av grundaren Mats Kristiansson (d.v.s. mina egna böcker). Jag har dock också hjälpt andra att få sina böcker tryckta. Utgivningen omfattar framför allt lyrik och skönlitterär prosa men också bl.a. filosofi och böner. Klicka på Böcker ovan om du vill läsa MK Förlags böcker. Just nu kan 70 verk läsas i sin helhet. Presentationer av mig och författare jag hjälpt att få sina böcker tryckta kan du läsa nedan.

På den här webbplatsen finns vidare ett antal mer eller mindre konstnärliga bilder från ett antal olika platser, både i Sverige och utomlands, en blogg från 2019, två essäer, en samling länkar till webbplatser jag ger minst betyget fem på en femgradig skala [1] Vill du veta mer om bakgrunden till den femgradiga skalan med minst sex steg, klicka först på Länkar längst upp på sidan och sedan på den första not du ser. samt läromedel i svenska och engelska (lämpliga för åk 6-9).

Hur snabbt och i vilken riktning den här webbplatsen kommer att växa är osäkert, eftersom dess webbmästare är slav under gröngräsprincipens tvehågsna piska, alltså den princip som säger att gräset alltid är grönare på den andra sidan: oavsett hur ljuvlig ängen man för tillfället vistas på är, oavsett hur grönt gräset är, oavsett hur fast besluten att stanna man är finns alltid i direkt anslutning en än ljuvligare äng med än grönare gräs man än hellre vill vistas på.

Besökare på mkforlag.com får alltså räkna med att mötas av projekt som inte fullbordats, eftersom jag istället ägnat mig åt andra projekt. Somliga besökare, somliga dagar t.ex. jag, kommer förmodligen att irritera sig på alla ofullbordade projekt. Andra besökare, andra dagar t.ex. jag, kommer förmodligen att glädja sig över alla nya projekt. Förmodligen kommer jag ibland att irritera mig så mycket på de ofullbordade projekten att jag fortsätter arbetet med dem, vilket besökare som irriterar sig på ofullbordade projekt kan glädja sig över.

Vill du ha mer information, ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde.

Historik

Någon (gissningsvis i första hand jag) kan kanske vara intresserad av att se hur utseendet på startsidan ändrats sedan man kunde börja surfa till mkforlag.com i slutet av januari 2006. Alltså publicerar jag här de huvudversioner av startsidan som funnits. Den nuvarande versionen är från juni 2015.

Bilderna nedan är länkade till html-sidor i naturlig storlek, som i viss utsträckning fungerar.

Januari 2006

December 2006

Januari 2008

Juni 2008

Juli 2009

September 2012

Om texter för Vänsterpartiet

Sedan december 2014 är jag engagerad i Vänsterpartiet. Sedan våren 2015 är jag med i styrelsen för Vänsterpartiet Skövde och sedan våren 2020 i styrelsen för Vänsterpartiet Skaraborg.

Sedan våren 2015 har jag skrivit om och lagt ut bilder från Vänsterpartiet Skövdes aktiviteter på skovde.vansterpartiet.se, sedan hösten 2017 i form av nyhetsbrev, som kan hämtas här: Nyhetsbrev. Mellan våren 2020 och våren 2022 skrev jag också nyhetsbrev om Vänsterpartiet Skaraborgs aktiviteter, som kan hämtas här: Nyhetsbrev.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.