Presentation

Örat mot det röda nedan.
Ögat mot det blåa ovan.
Foten i det gröna mellan.
Handen mot det slutna hjärtat.
Hjärtat mot den öppna handen.

Välkommen till MK Förlags webbplats!

MK Förlag är ett hobbyföretag, som med en utgivningstakt på någon bok eller några böcker om året i små upplagor är ett av Sveriges minsta bokförlag. Det finns dock bokförlag som är ännu mindre!

För mer information om Litterära tisdagar, klicka på Litterära tisdagar i menyn till vänster.

För mer information om min korrekturläsningsservice och annan mediaservice jag tillhandahåller, klicka på Korrekturläsning och språkgranskning i menyn till vänster.

För att komma till underdomänerna beta.mkforlag.com, ordbok.mkforlag.com och software.mkforlag.com, klicka på Underdomäner längst upp på sidan.

To go to the English version of this website, click on In English at the top of the page.

Jag vill här också nämna att den första raden i dikten ovan – Örat mot det röda nedan – anspelar på den första raden – "Från det Stora Ovan lade hon sitt öra mot det Stora Nedan" – samt de två följande nästan identiska raderna i den sumeriska myten om gudinnan Inannas nedstigning till underjorden, nedtecknad cirka 1750 f.Kr.

Om bloggen Mats Kristiansson

Just nu (15 september 2015) kommer inget nytt material på mkforlag.com. Det kommer antagligen att vara så ett tag framöver.

Däremot skriver jag texter på en blogg på blogspot.se. Just nu är jag rätt produktiv, om man säger så. Vi får se hur länge det varar ...

Bloggen har det inte särskilt fantasifulla men ändå lämpliga namnet Mats Kristiansson. Det är ju ändå jag som skriver, menar jag. Här kommer min beskrivning av bloggen:

Det första inlägget på den här bloggen kom 11 september 2015. Det är verkligen inget annat än en slump, men med tanke på vad som hände 14 år tidigare och hur det påverkat världen kunde nog inget datum varit lämpligare. Bloggen är framför allt tänkt som ett verktyg i kampen mot mörka krafter. Somliga mer mörka än andra. Men jag kommer att skriva om en del annat också. För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

Bloggen finns här: Mats Kristiansson.

Om artiklar på Vänsterpartiet Skövdes webbplats

Sedan våren 2015 skriver jag om och lägger ut bilder från Vänsterpartiet Skövdes aktiviteter på skovde.vansterpartiet.se.

Artiklarna handlar också om bland annat Skövde Pride 2015, Skövdes första pridefestival, en föreläsning om miljö och ett panelsamtal om tiggare.

Om den här webbplatsen

När MK Förlag grundades 1985 var huvudsyftet att ge ut böcker av grundaren Mats Kristiansson (d.v.s. mina egna böcker). Jag har dock också hjälpt andra att få sina böcker tryckta. Utgivningen omfattar framför allt lyrik och skönlitterär prosa men också bl.a. filosofi och böner. Klicka på Böcker ovan om du vill läsa MK Förlags böcker. Just nu kan 34 verk läsas i sin helhet. Presentationer av mig och författare jag hjälpt att få sina böcker tryckta kan du läsa nedan.

På den här webbplatsen finns vidare ett antal mer eller mindre konstnärliga bilder från ett antal olika platser, både i Sverige och utomlands, en samling länkar till webbplatser jag ger minst betyget fem på en femgradig skala [1] Vill du veta mer om bakgrunden till den femgradiga skalan med minst sex steg, klicka först på Länkar längst upp på sidan och sedan på den första not du ser. samt läromedel i svenska och engelska (lämpliga för åk 6-9).

Hur snabbt och i vilken riktning den här webbplatsen kommer att växa är osäkert, eftersom dess webbmästare är slav under gröngräsprincipens tvehågsna piska, alltså den princip som säger att gräset alltid är grönare på den andra sidan: oavsett hur ljuvlig ängen man för tillfället vistas på är, oavsett hur grönt gräset är, oavsett hur fast besluten att stanna man är finns alltid i direkt anslutning en än ljuvligare äng med än grönare gräs man än hellre vill vistas på.

Besökare på mkforlag.com får alltså räkna med att mötas av projekt som inte fullbordats, eftersom jag istället ägnat mig åt andra projekt. Somliga besökare, somliga dagar t.ex. jag, kommer förmodligen att irritera sig på alla ofullbordade projekt. Andra besökare, andra dagar t.ex. jag, kommer förmodligen att glädja sig över alla nya projekt. Förmodligen kommer jag ibland att irritera mig så mycket på de ofullbordade projekten att jag fortsätter arbetet med dem, vilket besökare som irriterar sig på ofullbordade projekt kan glädja sig över.

Vill du ha mer information, klicka på Kontakt ovan och följ instruktionerna eller skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com.

Mats Kristiansson

Född: 1963.

Har bl.a. skrivit:

Intressen: Läsa, skriva, fotografera, resa, se på film, utveckla webbsidor och windowsprogram samt ord, ord och åter ord!

Viktigt: Att utvecklas, att trivas med livet.

Sture Alfredson

Född i Nyköping 1933, bosatt i Skövde sedan 1964.

Har skrivit:

Intressen: Miljö och samhällsutveckling.

Viktigt: Mångfald. Att fortsätta skriva.

Marianne Andréasson

Född i Blekinge, numera bosatt i Småland. Diakon och nybliven skrivare.

Har skrivit:

Intressen: Människor – alltid människor. Sång och musik. Upplevelser. Naturen. Gud. Hämta inspiration till att skriva från allting.

Viktigt: Att ta emot det som är mitt liv, precis som det är, och få vila i den tro och tillit jag äger hos Gud. Så får jag kraft att finnas till även för andra.

Ulla-Britt Johansson

Född i Gällivare, Norrbottens län. Ålder: ointressant.

Har skrivit:

Intressen: Att skriva och berätta.

Viktigt: Människor, möten, vara vän med mig själv och livet.

Historik

Någon (gissningsvis i första hand jag) kan kanske vara intresserad av att se hur utseendet på startsidan ändrats sedan man kunde börja surfa till mkforlag.com i slutet av januari 2006. Alltså publicerar jag här de huvudversioner av startsidan som funnits.

Bilderna nedan är länkade till html-sidor i naturlig storlek, som i viss utsträckning fungerar.

Januari 2006

December 2006

Januari 2008

Juni 2008

Juli 2009

September 2012

Symbolik

Blått har så länge jag kan minnas varit min favoritfärg. Inte ljusblått som is eller mörkblått som hav men mellanblått som himlen. Varför och när det blev så kan jag inte säga exakt, men jag minns att jag i sjuårsåldern helst målade med himmelsblå kritor och att jag vid samma tid i något sammanhang svarade att blått var min favoritfärg.

När jag 1985 gav ut min första bok blev omslaget himmelsblått, inte bara för att det var min favoritfärg utan också för att blått bl.a. förknippas med andliga ting (ämnet för min första bok och även för mycket jag skrivit senare), med kontemplation (det sinnestillstånd jag söker när jag skriver) och med lyrik (min favoritgenre).

Alla böcker jag givit ut sedan dess har haft blått omslag. När jag hösten 2005 började arbeta med layouten till en webbplats blev utgångspunkten förstås åter färgen blå. Närmare bestämt valde jag himmelsblå (med rgb-värdet 0,204,255) till aktiva länkar och dess komplementsfärg (med rgb-värdet 255,51,0) till inaktiva länkar.

Blått och rött använde jag också i bakgrundsbilden och i MK Förlags logotyp längst upp på sidan, vilka horisontellt gradvis ändrar färg från blått längst till vänster till rött längst till höger. När det gäller bakgrundsbilden ändras också genomskinligheten vertikalt gradvis från helt ogenomskinlig längst upp till helt genomskinlig längst ner.

Slutligen använde jag grått (med rgb-värdet 178,178,178) till adress och telefonnummer, till linjer och till bakgrundsbilden, som för övrigt är tagen sommaren 2005 vid foten av Vesuvius vid ingången till Pompeji (längst ner i mitten av bilden kan man ana konturerna av en raserad byggnad och en pelare). Jag hade ingen djupare tanke med det förutom att jag tyckte att det såg bra ut.

MK Förlags logotyp har sedan jag startade verksamheten varit mk skrivet med runor. Nu utvecklade jag logotypen en aning genom att kombinera runorna med en av mina favoritsymboler: den uråldriga österländska symbolen för bl.a. mörker och ljus, kvinnligt och manligt: yin och yang.

Varför det är en av mina favoritsymboler? Läs mina texter och fundera lite över dem, så kommer du att inse att motpoler som, liksom yin och yang, liknar varandra ständigt återkommer i dessa texter.

Om du tittar riktigt noga på yin och yang-symbolen kan du kanske se ett pentagram uppe till vänster och ett annat nere till höger. Pentagrammet, en i ett svep tecknad femuddig stjärna, har använts i många olika sammanhang. Bl.a. är det en mycket stiliserad avbildning av en människokropps centrala delar: huvud, armar och ben.

I december 2006 introducerades en tredje huvudfärg, närmare bestämt grönt (med rgb-värdet 0,128,0), använd bl.a. till rubriker och till text som i tryck är kursiv (kursiv stil ser ju inte särskilt bra ut på en bildskärm).

Jag valde grönt som den tredje huvudfärgen inte bara för att jag tyckte att den kontrasterade bra mot de andra två huvudfärgerna utan också av symboliska skäl. I Symboler av J.C. Cooper (1990) kan man läsa att färger som reflekterar ljus, t.ex. rött, symboliserar aktivitet och värme, medan färger som absorberar ljus, t.ex. blått, symboliserar passivitet och kyla. Grönt är syntesen mellan aktiva, varma färger och passiva, kalla färger (s. 56).

En annan en stor skillnad jämfört med den första layouten är att logotypen utvecklats till en sexton rutor lång film längst upp på sidan. Tanken var att den skulle illustrera ljuset under ett dygn: från det mörkaste nattmörkret till det ljusaste dagsljuset.

En tredje stor skillnad jämfört med den första layouten är en kluven och utdragen yin och yang-symbol på ömse sidor om huvudtexten. Syftet med den vänstra halvan är väl uppenbar. Syftet med den högra halvan är att med en ikonliknande bild hjälpa besökare att förstå var på webbplatsen de befinner sig. Så skulle det åtminstone fungera för mig; jag anar att det nog inte fungerar så för alla.

Jag har hittills gjort sju sådana bilder: en av mitt ansikte till sidor som Presentation, en av händer som håller i brev till sidor som Kontakt, en av händer som håller i vykort till sidor som Bilder, en av händer som skriver till sidor som Böcker, en av pekfingrar som möts till sidor som Länkar, en av en öppen och en knuten hand till sidor som Kod och Läromedel samt en av två ögon till sidor som Videor (en typ av sidor som jag kanske kommer att göra senare).

I juli 2007 började en fjärde färg användas till rubriker: lila (med rgb-värdet 192,0,192), som jag tyckte kontrasterade bra mot de övriga tre huvudfärgerna: blått som himlen, rött som jorden och grönt som syntesen av blått och rött.

I januari 2008 och ytterligare några månader använde jag åter en bakgrundsbild, med det kinesiska tecknet för människa och ett yin- och yang-tecken, till hälften blått som himlen, till hälften rött som jorden, i sin mitt, en stor blå triangel och en blå list längst upp, som representerar varje människas mål eller himlen, en stor röd triangel och en röd list längst ner, som representerar vägen till detta mål eller jorden samt stora gröna trianglar och gröna kolumner på ömse sidor om huvudtexten, som representerar gränsen mellan himmel och jord.

I senare versioner av mina webbsidor, liksom i den kommande versionen, har jag framför allt utvecklat idéerna ovan. Det är nog så att jag numera fokuserar mer på att bli bättre på att skriva kod (HTML, CSS, PHP, XML, C# o.s.v.) än på symbolik, men känner jag mig själv rätt kommer mitt intresse för symbolik att åter väckas och åter påverka hur mina webbsidor utvecklas.

MK Publishers

MK Förlag är inte detsamma som MK Publishers. Med tanke på vad det senare förlaget gör tycker jag att det förtjänat en länk här. Julafton 2014 stod det så här på sidan About Us:

The company was incorporated in 1995 with the main objective among others of publishing and supplying at an affordable cost educational books and other scholastic materials suitable for the Ugandan demand and environment. This was after realising the gap between the books published by multinational publishers for the African child and the actual needs of the local demands.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.